Balanceren in het onderwijs; 
informatie- en procesintegratie als sleutel
tot soepele institutionele dynamiek.

 

Ambities te over in het onderwijs: een leerroute op maat, een leven lang onderwijs, modularisering, blended en hybride leren, plaats en tijdsonafhankelijke modules, lerend kwalificeren, en betrokkenheid van studenten vergroten. Al deze ambities kunnen pas succesvol gerealiseerd worden wanneer ze ondersteund worden met een geïntegreerde en flexibele proces- en informatie-architectuur.

Het is complex om tot deze architectuur te komen en integratie en flexibiliteit is dus nodig. Maar het is geen bijproduct van nieuwe applicaties of een migratie naar de cloud. Het is de visie op proces- en informatie-integratie, die uitgewerkt wordt in een aantal pragmatische stappen. Om zo wél die flexibiliteit en integratie te creëren die zo hard nodig is om aan de ambities en wensen van de belanghebbenden te voldoen.

 

 

8M1A9284

 

Tijdens onze Integratie Kennissessies wisselen we ervaringen en ideeën uit over relevante thema’s binnen het digitale integratielandschap van iedere organisatie.

Op 13 juni organiseren wij een ONLINE kennissessie voor het onderwijs. 

Tijdens de Onderwijs & Integratie Kennissessie  behandelen we, in samenwerking met de onderwijslogistieke professionals van Omix, niet alleen de uitdagingen waar iedere onderwijsinstelling vandaag mee te maken heeft, maar bieden ook mogelijke oplossingen om middels IT-integratie een soepele institutionele dynamiek binnen onderwijsinstellingen te bevorderen.

 

Onderwijs & Integratie Kennissessie Programma 13 juni online 

13:00-13:10     Opening dagvoorzitter    

13:05-13:35     De noodzaak tot proces- en informatie- integratie  | Reinier Vaneker Enable U

13:25-13:45     Verwerkingsslagen met snelle datasynchronisatieHeleen Duinker Enable U

13:45-14:05     Best practices |  Marc de Vries Enable U

14:05-14:25     Flexibilisering van het onderwijs van strategisch naar uitvoerend niveau  | Rudi ter Riet Omix

14:25-14:35     Q&A en afsluiting dagvoorzitter

MAINVISUAL_OndIKS2024 kopie

Onderwijs & Integratie Kennissessie | donderdag 13 juni | online

Registreer met onderstaand formulier