Er is veel geschreven en gezegd over zowel Common Ground als NLX.

Onduidelijkheden over voornamelijk NLX hebben het vertrouwen in Common Ground van veel spelers aan het wankelen gebracht.

Het besluit van de VNG om Gartner als onafhankelijke externe partij te laten toetsen welke stappen er (nog) gezet moeten worden heeft geresulteerd in een rapport dat veel meer duidelijkheid verschaft.

uitgelicht NLX

NLX is de standaard die er voor moet zorgen dat de uitwisseling van  gegevens op een specifieke manier plaatsvindt, maar verwarrend genoeg is het tegelijkertijd de open source technologie waarmee dit (gedeeltelijk) mogelijk gemaakt wordt. Vooral dit laatste veroorzaakte veel vraagtekens bij (overheids)organisaties.

In dit rapport leest u over;

  • De belangrijkste conclusies van Gartner over de visie op én realisatie van Common Ground,
  • De vereisten voor gemeenten voor daadwerkelijke adoptie van Common Ground,
  • Constateringen, conclusies en aanbevelingen van Gartner over NLX als standaard.